LänkarHär hittar du som är förälder fakta och tips om tonåringar och alkohol. Som vuxen kan du med bra argument vara ett viktigt stöd för din tonåring i de svåra frågorna kring alkohol. Tipsa andra föräldrar om informationen på webbplatsen – ju fler vuxna i din tonårings närhet som har samma kunskap desto bättre för ditt barn.

Tänkom.nu är platsen för dig som vill vara med och påverka din tonårings framtid.Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk av ideella antidiskrimineringsbyråer som lokalt och regionalt verkar för mångfald, likabehandling och jämställdhet. Alla byråer är fristående, men vi har samma uppdrag och samarbetar med varandra och med Diskrimineringsombudsmannen. Vi är även religiöst och partipolitiskt obundna.

Om du upplever att du har blivit utsatt för diskriminering kan du vända dig till oss för stöd och hjälp. Vi arbetar med alla diskrimineringsgrunder och erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och även utbildning till företag, föreningar, kommuner och landsting. Vi arbetar under tystnadslöfte och omfattas inte av offentlighetsprincipen.Här hittar du som journalist pressmeddelanden, inbjudningar till presskonferenser, bilder och kontaktuppgifter till informatörer och stadens politiska sekreterare (M och S).


SMI följer och analyserar utvecklingen av smittsamma sjukdomar samt bygger upp och förmedlar kunskap till hälso- och sjukvården och andra aktörer inom smittskyddsområdet. Här kan du få mer information om alla sorters hälsosjukdomar


Arvsfonden finansierar hbtres arbete med särskolan och föräldrar som har barn i särskolan.


Den som drabbats av brott, exempelvis rån, misshandel, våldtäkt eller hot om våld behöver hjälp och tid att bearbeta vad som hänt. Ofta upplever den drabbade att han eller hon förlorat kontrollen över sitt liv. Då kan det vara särskilt viktigt med en erfaren samtalspartner som kan ge råd och stöd. Stödpersonerna lyssnar och bekräftar den drabbade. Stödpersonen har tystnadslöfte och ställer upp med den diskretion som är tillrådig.

Comments