Vår Verksamhet

HBTre har arbetat med informationsverksamhet om sexuell (o)hälsa och hbt-gruppernas levnadsvillkor i Skåne sedan 1989. Vi startade som ett litet hiv-preventivt projekt under namnet SSP och har idag utvecklats till ett resurscentrum med mycket bred kompetens.


HBTre:s främsta arbetsområden:

 • Föreläsning/information/diskussion om hbt-gruppernas levnadsvillkor, i syfte att ge ökad självkänsla till  hbt-personer samt att motverka diskriminering och bemöta fördomar mot minoriteter utifrån ett hbt- perspektiv.

 • HBT-kompetens/fortbildning för yrkesverksamma.

 • Föreläsning/information/diskussion om sexuell (o)hälsa.

 • Längre SOS (sex och samlevnad) utbildningar riktade till elever inskrivna på gymnasiesärskola/särvux

 • HIV/STI-prevention för
  Ungdomar (15-20 år)
  Unga vuxna (20-30 år)

  MSM (män som har sex med män)

  Klienter på LVU/LVM hem

  Hemlösa som besöker Frihamnen


 • Föreläsning/information/diskussion  om assisterad befruktning och föräldraskaps frågor, främst gentemot lesbiska.

 • Kunskapsförmedling till individer som behöver information eller verktyg inom områdena HBT/sexuell (o)hälsa för exempelvis uppsatser, skolarbeten samt förebyggande antidiskrimineringsarbete.

 • Stödverksamhet/enskilda samtal. Vår stödverksamhet utgår från principen hjälp till självhjälp.                

 • HBTre har även ett brett kontaktnät av yrkesverksamma med hbt-kompetens att hänvisa till. Du är alltid välkommen att kontakta oss per telefon, e-mail eller titta in på ett besök.
Comments